Davacı Şirketin Şikayet Dilekçesinde Yer Vermediği Hususların da İncelenmesi Gerekir