Davacı Şirketin Şikayet Dilekçesinde Yer Vermediği Hususların da İncelenmesi Gerekir

Yüklenicinin Sözleşme Kapsamında Yaptığı İmalâtlarla İlgili Olarak Talepte Bulunabilmesi
Ekim 13, 2020
Fiyat Teklifinde Yer Alan İmzanın Şirket Yetkilisi Şahsın El Ürünü Olup Olmadığının Bu Konuda Yaptırılacak Teknik Bir İncelemeyle Açık, Net Ve Kesin Bir Şekilde Ortaya Konulmamış Olması
Ekim 16, 2020