Covid 19 Nedeniyle Hastalara Ait Numunelerin İmha Edilmesi Sonucu Teknik Bilirkişi Hazırlanamayacağından İhalenin İptali