Cihazın Gerekli Özellikleri Arasında Sayılan “Dokunma Veya Çarpma Dedektörüne” Sahip Olduğunun Katalogda Yer Verilen Hangi İfadeden Anlaşıldığının Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Konulmadığı