Cezalar, Aykırılık Halleri ve Sözleşmenin Feshine İlişkin Hususlarda Yapılan Değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı

Elektronik ihale zorunluluğu geliyor
Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Yarısına Eşit veya Üzerinde Olan İhaleler için Elektronik İhale Zorunluluğu Resmi Gazetede Yayınladı
Mayıs 23, 2022
kamu ihale genel tebliğ ekinde yer alan tespit tutanaklarına ilişkin değişiklikler
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mayıs 23, 2022