ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Vergi Borcu Bulunan İsteklilerin İhaleye Katılım Şartları
Nisan 26, 2021
Kurulun Başvuruyla İlgili Tüm Hususları İncelememiş Olması
Nisan 27, 2021