Birim Fiyat Teklif Mektuplarının Öngörülen İşçilik Maliyetlerinin Asgari İşçilik Maliyetinin Altında Olmadığı

Bilanço Belgelerinin Mevzuatta Yer Alan Şartları Sağlamadığı İddiası
Nisan 21, 2021
Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri
Aynı IP Adresinden Döküman İndiren Ve E-Teklif Veren İsteklilerin Aynı İhaleye Katılmasının Rekabeti Ve İhale Kararını Etkileyebilecek Davranış Olduğu Yönünde “Kuvvetli Karine” Teşkil Etmesi
Nisan 22, 2021