Birden Fazla Teklif Verme Halinde Geçici Teminatın İrat Kaydedilemeyeceği