Beyan edilen bilgilere ilişkin tevsik edici belgelerin sunulmamış olması