Beyan edilen bilgilere ilişkin tevsik edici belgelerin sunulmamış olması

Geçici Teminat Mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınması Durumunda, Mektupta Kuruluş Tarafından Verilen Ayırt Edici Numaranın Yeterlik Bilgileri Tablosunda Belirtilmesinin Yeterli Olduğu
Temmuz 1, 2021
İhaleyi Yapan İdarenin İhalenin İptalinde Sınırsız Takdir Yetkisinin Olmadığı
Temmuz 3, 2021