Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması
İSTEKLİNİN SUNDUĞU YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU İLE İHALE DOKÜMANININ UYUŞMAMASI
Mart 14, 2024
İhaleye Katılmaya İlişkin Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
PERSONEL SAYISININ BELİRTİLMESİ VE ÇALIŞMANIN TAM ZAMANLI OLMASI İŞİN AYNI İŞÇİ İLE YAPILACAĞI MANASINA GELMEYECEĞİ HK.
Mart 15, 2024