Başvuru Sahibinin İddialarının Teknik Şartname Düzenlemelerini Kendi Ürününe Uygun Hale Getirmeye Yönelik Olması