Başvuru Sahibi İş Ortaklığının Özel Ortağı Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Öz Kaynak Oranının İhale Dokümanında İstenilen Kriteri Karşılamaması

İhale dosyasında Sigorta Türleri ile Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi
İdarece Sigorta Türleri İle Teminat Kapsamı Ve Limitlerinin Belirtilmemesi Nedeniyle İş Ve İşyerinin Sigortalanması Durumunun Belirsizliğe Neden Olduğu İddiası
Haziran 10, 2022
İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutarın Sağlanmaması
İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutar Sağlanmadığı Gerekçesiyle Tekliflerinin İdarece Değerlendirme Dışı Bırakıldığı İddiası
Haziran 15, 2022