Başvuru Bedelinin Kurum Hesabına Yatırılmamış Olması

Şikâyette Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmadığı
Mayıs 31, 2021
Başvuru Dilekçelerinde Yer Alması Gereken Bilgi Ve Belgelerde Eksiklik Bulunması Ve Başvuru Süresinin Henüz Dolmamış Olması
Haziran 2, 2021