Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Analizleri Oluşturan Tüm Girdilerin Gösterilmeden Açıklama Yapıldığı İddiası

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Açıklama İstenilmeyen Analiz Girdilerinin Miktar Ve Birim Fiyat Girdilerinin Belirtilmesinin Gerekmediği
Mayıs 16, 2021
Tip İdari Şartname’ye Aykırı Şekilde Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim Ve Harç Giderleri Haricindeki Giderlere de 25.1’inci Maddede Yer Verildiği, Bu Kapsamda 25.2’nci Madde Uyarınca Bu Giderlere İlişkin Olarak Da Artış Olması Ya Da Benzeri Yeni Gider Kalemlerinin Oluşması Hallerinde Yükleniciye Bunlara İlişkin Ödeme Yapılamayacağı
Mayıs 17, 2021