Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Paletli Delgi Makinesi İçin Belirlenen Teknik Özelliklerden Farklı Nitelikte İş Makinesiyle Açıklama Yapılması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

Zeyilnameyle İdareye Yapılacak Yazılı Bildirime İlişkin Olarak Mevzuatta Herhangi Bir Süre Şartı Öngörülmemiş Olduğu
Temmuz 26, 2021
Ortaklık Oranlarının Teyidinin Yapılamaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma
Temmuz 28, 2021