Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Açıklama İstenilmeyen Analiz Girdilerinin Miktar Ve Birim Fiyat Girdilerinin Belirtilmesinin Gerekmediği

İş Deneyim Belgesi Sahibi Bir Tüzel Kişinin Ortak Olacağı Tüzel Kişi Şirketin İhaleye Katılabilmesi İçin, Bu Belge Sahibinin En Az Bir Yıldır Şirketin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Olması Zorunlu Olduğu
Mayıs 15, 2021
Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Analizleri Oluşturan Tüm Girdilerin Gösterilmeden Açıklama Yapıldığı İddiası
Mayıs 17, 2021