Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Konu İş Kalemleri İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Birim Fiyatlar Olduğu Halde Yeniden Fiyat Teklifi Almak Mevzuata Aykırıdır

Fiyat Teklifinde Teklif Edilen Birim Fiyatların Satış Tutarı Tespit Tutanağında Hesaplanan Ortalama Birim Satış Tutarının % 80’inden Yüksek Olması Gerekir
Kasım 20, 2021
Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazıldığı ve İmza ile Kaşe Bulunmadığı İddiası
Kasım 24, 2021