Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Hastanelerin Kamu İhale Kanunu’nun 10. Maddesinin 4. Fıkrasının (F) Bendinde Belirtilen ‘Aynı İdare” Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği, Davacı Şirketin İdareye Yaptığı İşler Sırasında İş Veya Meslek Ahlakına Aykırı Hareketinin İdarece Tespit Edildiği Tarihten İtibaren 5 Yıl Süreyle İdarenin İhalelerine Katılamayacağı