4734 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin (G) Bendi Gereğince Değerlendirme Dışı Bırakılan Bir İstekli Hakkında Terör Örgütleriyle İltisaklı Olup Olmadığı Hususunda Araştırma Yapılmasının Devletin Güvenliği Ve Kamu Yararı Açısından Gerekli Olduğu

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Yeniden Değerleme Oranı %12 Olarak Belirlenmiştir
Aralık 24, 2019
İHALELERDE TEMİNAT OLARAK SUNULAN KEFALET SENETLERİ HAKKINDA
Aralık 25, 2019