365 GÜNDEN SONRA TESLİM EDİLEN İŞE FİYAT FARKI VERİLECEĞİ DÜZENLEMESİ HUKUKA AYKIRIDIR

İhaleye Katılmaya İlişkin Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
İŞLETME KAYIT BELGELERİNDEKİ FAALİYET ALANLARI ARASINDA YEMEK HİZMETLERİNİN BULUNMAMASI
Mart 18, 2024
Aşırı Düşükte Önemli Olduğu Tespit Edilen Maliyet Bileşenleri Tereddütte Mahal Vermemeli
CETVELDEKİ HANGİ İŞ KALEMLERİNİN SORGULAMAYA KONU EDİLECEĞİ İDARENİN TAKDİRİNDEDİR
Mart 19, 2024