18 MAYIS 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHALELER HAKKINDA

İhale Dokümanında Bulunan Her Bir Personele Verilecek Birim Su Miktarının 0,5 Litrelik Kaplardan Az Olmaması Gerektiğini Düzenlemesinin Teklif Hazırlamayı Ve İhaleye Katılımı Engelleyici Yönünün Bulunmadığı
Mayıs 16, 2020
Ekap’a Kayıt İçin Tüzel Kişiliğin Noter Onaylı İmza Sirkülerinin Sunulmasının Zorunluluk Arz Ettiği
Mayıs 20, 2020