05/07/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

İhaleyi Yapan İdarenin İhalenin İptalinde Sınırsız Takdir Yetkisinin Olmadığı
Temmuz 3, 2021
Sözleşmenin Kanuni Süreler Dikkate Alınmadan İmzalanmış Olması
Temmuz 8, 2021